ปีการศึกษา
2567
โรงเรียนศึกษานารี


ระบบรับสมัครปีการศึกษา 2567-ศึกษานารี

กำหนดการรับสมัคร

ประเภท รับสมัคร สอบ
  มัธยมต้น
 
 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมมัธยมศึกษาตอนต้น (SMTE)
 • 10-14 ก.พ. 67 18 ก.พ. 67
   
 • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาตอนต้น (EP)
 • 10-14 ก.พ. 67 18 ก.พ. 67
   
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 (ประเภทความสามารถพิเศษ)
 • 09-10 มี.ค. 67 19 มี.ค. 67
   
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 (ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ)
 • 09-13 มี.ค. 67 23 มี.ค. 67
   
 • ห้องเรียนปกติ ม.1 (ประเภทในเขตพื้นที่บริการ)
 • 09-13 มี.ค. 67 23 มี.ค. 67
    มัธยมปลาย
   
 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดมัธยมศึกษาตอนปลาย (SMTE)
 • 10-14 ก.พ. 67 26 ก.พ. 67
   
 • ห้องเรียนปกติม.4 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
 • 09-13 มี.ค. 67 24 มี.ค. 67
   
 • ห้องเรียนปกติม.4 (แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ)
 • 09-13 มี.ค. 67 24 มี.ค. 67
   
 • ห้องเรียนปกติม.4 (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)
 • 09-13 มี.ค. 67 24 มี.ค. 67
   
 • ห้องเรียนปกติม.4 (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น)
 • 09-13 มี.ค. 67 24 มี.ค. 67